Šeit izvietoti atvērtie bezmaksas dati par Eiropas pilskalniem. Neliels video par datu krātuves izmantošanu.


Gatavi 3D modeļu faili pieejami planlauf/Terrain lietotājiem. Citas programmatūras (piemēram, Blender vai Adobe Photoshop 2020) lietotāji var izmantot failus, kas atrodami Sketchfab mapēs.

Latvijas pilskalnu 3D modeļi, kas veidoti no brīvpieejas LIDAR datiem LĢIA vietnē.

Mapēs "PlanlaufTerrain_mobile" atrodami gatavi karšu faili, ko var ielādēt bezmaksas planlauf/Terain mobilajā aplikācijā un veikt objektu atzīmes uz vietas.

Planlauf mapēs var atrast arī 3D modeļu fotogrāfijas .jpg formātā. Ja ir nepieciešams kaut ko 3D modelī mainīt (piemēram, pielikt papildus vai noņemt esošās birkas), droši var rakstīt uz info@latvijas-pilskalni.lv.

Mapēs "Three.js" atrodas .zip fails ar .html failu, kur ievietots 3D modelis, kas ģenerēts, izmantojot atvērto bibliotēku threejs.org Modelis brīvi skatāms uz lokālā datora ar interneta pārlūkprogrammas palīdzību.

Pilskalnu 3D modeļi grozāmā veidā tiešsaistē pieejami vietnē sketchfab.com.

Dažiem pilskalniem (Tērvete, Turaida u.c.) ir pieejami pilskalnu modeļu foto, kas veidoti, izmantojot lietotni Aerialod @ ephtracy.

Pilskalnu fotogrāfiju mapēs pieejamas pilskalnu fotogrāfijas, ko var brīvi izmantot. Fotogrāfijas sašķirotas pa autoru mapēm.

XML mapē pieejami datu apmaiņas faili, ko var izmantot informācijas importēšanai Jūsu projektos.

Skaidrojošs video par atvērto datu krātuves izmantošanu.

Open, free data on European hillforts are located here. A short video (in latvian) on how to use the data store.


Fast redirect URL for foreign language users:


Ready 3D model files available for planlauf/Terrain users. Users of other software (such as Blender or Adobe Photoshop 2020) can use the files found in the Sketchfab folders.

3D models of Latvian hillforts, created from open-access LIDAR data on the LĢIA website.

Folder "PlanlaufTerrain_mobile" contain ready-made map files that can be loaded into free planlauf/Terain mobile application and mark objects on the spot.

In the Planlauf folders you can also find photos of 3D models in .jpg format. If you need to change something in the 3D model (for example, add additional or remove existing tags), you can safely write to info@latvijas-pilskalni.lv.

In the folders "Three.js" there is a .zip file with a .html file, which contains a 3D model generated using the open library threejs.org The model can be freely viewed on a local computer with the help of an web browser.

3D models of the hillforts are available online in rotatable form on the website sketchfab.com.

Some hillforts have photos of hillfort models made using the app Aerialod @ ephtracy.

Hillforts photo folders contain photos of hillforts that are free to use. Photos are sorted by author folders.

The XML folder contains data exchange files that can be used to import information into your projects.


/Pilskalnu_3D_modelji/Polijas_pilskalnu_3D_modelji/Durag/ThreeJs/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
--
2.3 MiBAugust 7, 2023
2.4 MiBAugust 7, 2023