Šeit izvietoti atvērtie bezmaksas dati par Eiropas pilskalniem. Neliels video par datu krātuves izmantošanu.


Gatavi 3D modeļu faili pieejami planlauf/Terrain lietotājiem. Citas programmatūras (piemēram, Blender vai Adobe Photoshop 2020) lietotāji var izmantot failus, kas atrodami Sketchfab mapēs.

Latvijas pilskalnu 3D modeļi, kas veidoti no brīvpieejas LIDAR datiem LĢIA vietnē.

Mapēs "PlanlaufTerrain_mobile" atrodami gatavi karšu faili, ko var ielādēt bezmaksas planlauf/Terain mobilajā aplikācijā un veikt objektu atzīmes uz vietas.

Planlauf mapēs var atrast arī 3D modeļu fotogrāfijas .jpg formātā. Ja ir nepieciešams kaut ko 3D modelī mainīt (piemēram, pielikt papildus vai noņemt esošās birkas), droši var rakstīt uz info@latvijas-pilskalni.lv.

Mapēs "Three.js" atrodas .zip fails ar .html failu, kur ievietots 3D modelis, kas ģenerēts, izmantojot atvērto bibliotēku threejs.org Modelis brīvi skatāms uz lokālā datora ar interneta pārlūkprogrammas palīdzību.

Pilskalnu 3D modeļi grozāmā veidā tiešsaistē pieejami vietnē sketchfab.com.

Dažiem pilskalniem (Tērvete, Turaida u.c.) ir pieejami pilskalnu modeļu foto, kas veidoti, izmantojot lietotni Aerialod @ ephtracy.

Pilskalnu fotogrāfiju mapēs pieejamas pilskalnu fotogrāfijas, ko var brīvi izmantot. Fotogrāfijas sašķirotas pa autoru mapēm.

XML mapē pieejami datu apmaiņas faili, ko var izmantot informācijas importēšanai Jūsu projektos.

Skaidrojošs video par atvērto datu krātuves izmantošanu.

Open, free data on European hillforts are located here. A short video (in latvian) on how to use the data store.


Fast redirect URL for foreign language users:


Ready 3D model files available for planlauf/Terrain users. Users of other software (such as Blender or Adobe Photoshop 2020) can use the files found in the Sketchfab folders.

3D models of Latvian hillforts, created from open-access LIDAR data on the LĢIA website.

Folder "PlanlaufTerrain_mobile" contain ready-made map files that can be loaded into free planlauf/Terain mobile application and mark objects on the spot.

In the Planlauf folders you can also find photos of 3D models in .jpg format. If you need to change something in the 3D model (for example, add additional or remove existing tags), you can safely write to info@latvijas-pilskalni.lv.

In the folders "Three.js" there is a .zip file with a .html file, which contains a 3D model generated using the open library threejs.org The model can be freely viewed on a local computer with the help of an web browser.

3D models of the hillforts are available online in rotatable form on the website sketchfab.com.

Some hillforts have photos of hillfort models made using the app Aerialod @ ephtracy.

Hillforts photo folders contain photos of hillforts that are free to use. Photos are sorted by author folders.

The XML folder contains data exchange files that can be used to import information into your projects.


/Pilskalnu_3D_modelji/Lietuva/Zemaitija/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
--
-November 9, 2023
-January 11, 2024
-October 14, 2023
-October 24, 2023
-October 14, 2023
-January 6, 2024
-February 8, 2024
-November 5, 2023
-October 18, 2023
-January 1, 2024
-October 27, 2023
-February 12, 2024
-October 23, 2023
-October 27, 2023
-January 4, 2024
-January 6, 2024
-November 3, 2023
-January 19, 2024
-October 14, 2023
-October 14, 2023
-January 22, 2024
-October 27, 2023
-January 22, 2024
-February 16, 2024
-January 19, 2024
-October 15, 2023
-January 27, 2024
-January 31, 2024
-November 4, 2023
-January 14, 2024
-October 14, 2023
-October 14, 2023
-February 14, 2024
-February 12, 2024
-November 1, 2023
-February 7, 2024
-February 6, 2024
-February 16, 2024
-October 24, 2023
-January 7, 2024
-October 14, 2023
-January 8, 2024
-January 13, 2024
-January 24, 2024
-February 6, 2024
-February 17, 2024
-November 10, 2023
-January 20, 2024
-January 20, 2024
-January 19, 2024
-November 2, 2023
-October 14, 2023
-October 14, 2023
-November 5, 2023
-February 5, 2024
-January 6, 2024
-October 14, 2023
-February 14, 2024
-February 17, 2024
-October 21, 2023
-October 14, 2023
-October 14, 2023
-October 21, 2023
-February 3, 2024
-January 19, 2024
-January 7, 2024
-February 11, 2024
-January 26, 2024
-January 7, 2024
-October 26, 2023
-January 24, 2024
-October 21, 2023
-November 4, 2023
-October 14, 2023
-February 4, 2024
-January 17, 2024
-October 15, 2023
-February 10, 2024
-October 20, 2023
-January 24, 2024
-October 14, 2023
-October 14, 2023
-February 1, 2024
-January 14, 2024
-February 13, 2024
-October 14, 2023
-November 5, 2023
-November 3, 2023
-November 5, 2023
-October 14, 2023
-January 11, 2024
-October 27, 2023
-October 14, 2023
-January 20, 2024
-January 26, 2024
-October 21, 2023
-January 23, 2024
-October 14, 2023
-January 6, 2024
-October 15, 2023
-January 14, 2024
-January 8, 2024
-October 14, 2023
-December 28, 2023
-November 10, 2023
-January 20, 2024
-October 14, 2023
-January 9, 2024
-November 5, 2023
-January 7, 2024
-February 3, 2024
-February 4, 2024
-February 11, 2024
-January 15, 2024
-January 6, 2024
-October 14, 2023
-November 1, 2023
-October 14, 2023
-January 14, 2024
-October 22, 2023
-October 14, 2023
-October 14, 2023
-November 10, 2023
-November 5, 2023
-February 12, 2024
-October 14, 2023
-January 20, 2024
-October 14, 2023
-October 14, 2023
-October 22, 2023
-October 14, 2023
-January 8, 2024
-October 14, 2023
-October 14, 2023
-January 1, 2024
-December 15, 2023
-February 13, 2024
-January 17, 2024
-January 14, 2024
-October 14, 2023
-January 6, 2024
-February 16, 2024
-January 8, 2024
-October 14, 2023
-October 15, 2023
-February 3, 2024
-November 10, 2023
-October 14, 2023
-November 4, 2023
-October 21, 2023
-January 16, 2024
-January 6, 2024
-February 4, 2024
-October 23, 2023
-October 15, 2023
-October 15, 2023
-November 4, 2023
-February 3, 2024
-October 14, 2023
-January 22, 2024
-October 14, 2023
-November 2, 2023
-October 21, 2023
-February 6, 2024
-January 7, 2024
-February 6, 2024
-November 6, 2023
-January 6, 2024
-February 6, 2024
-January 1, 2024
-February 10, 2024
-October 14, 2023
-October 14, 2023
-November 12, 2023
-October 15, 2023
-February 4, 2024
-November 9, 2023
-January 25, 2024
-October 14, 2023
-October 24, 2023
-October 14, 2023
-October 14, 2023
-February 11, 2024
-October 25, 2023
-October 14, 2023
-October 24, 2023
-January 20, 2024
-January 6, 2024
-October 23, 2023
-October 14, 2023
-February 4, 2024
-February 2, 2024
-January 3, 2024
-October 14, 2023
-December 28, 2023
-February 4, 2024
-January 20, 2024
-February 4, 2024
-October 14, 2023
-November 10, 2023
-October 14, 2023
-November 10, 2023
-February 3, 2024
-January 11, 2024
-January 24, 2024
-October 20, 2023
-October 20, 2023
-October 23, 2023
-January 20, 2024
-January 15, 2024
-October 14, 2023
-February 6, 2024
-January 31, 2024
-February 10, 2024
-February 6, 2024
-January 26, 2024
-January 29, 2024
-October 14, 2023
-October 22, 2023
-October 15, 2023
-October 14, 2023
-October 14, 2023
-November 4, 2023
-January 13, 2024
-October 14, 2023
-November 9, 2023
-November 4, 2023
-November 2, 2023
-May 25, 2024
-October 14, 2023
-November 3, 2023
-February 3, 2024
-January 11, 2024
-February 12, 2024
-November 4, 2023