Šeit izvietoti atvērtie bezmaksas dati par Eiropas pilskalniem. Neliels video par datu krātuves izmantošanu.


Gatavi 3D modeļu faili pieejami planlauf/Terrain lietotājiem. Citas programmatūras (piemēram, Blender vai Adobe Photoshop 2020) lietotāji var izmantot failus, kas atrodami Sketchfab mapēs.

Latvijas pilskalnu 3D modeļi, kas veidoti no brīvpieejas LIDAR datiem LĢIA vietnē.

Mapēs "PlanlaufTerrain_mobile" atrodami gatavi karšu faili, ko var ielādēt bezmaksas planlauf/Terain mobilajā aplikācijā un veikt objektu atzīmes uz vietas.

Planlauf mapēs var atrast arī 3D modeļu fotogrāfijas .jpg formātā. Ja ir nepieciešams kaut ko 3D modelī mainīt (piemēram, pielikt papildus vai noņemt esošās birkas), droši var rakstīt uz info@latvijas-pilskalni.lv.

Mapēs "Three.js" atrodas .zip fails ar .html failu, kur ievietots 3D modelis, kas ģenerēts, izmantojot atvērto bibliotēku threejs.org Modelis brīvi skatāms uz lokālā datora ar interneta pārlūkprogrammas palīdzību.

Pilskalnu 3D modeļi grozāmā veidā tiešsaistē pieejami vietnē sketchfab.com.

Dažiem pilskalniem (Tērvete, Turaida u.c.) ir pieejami pilskalnu modeļu foto, kas veidoti, izmantojot lietotni Aerialod @ ephtracy.

Pilskalnu fotogrāfiju mapēs pieejamas pilskalnu fotogrāfijas, ko var brīvi izmantot. Fotogrāfijas sašķirotas pa autoru mapēm.

XML mapē pieejami datu apmaiņas faili, ko var izmantot informācijas importēšanai Jūsu projektos.

Skaidrojošs video par atvērto datu krātuves izmantošanu.

Open, free data on European hillforts are located here. A short video (in latvian) on how to use the data store.


Fast redirect URL for foreign language users:


Ready 3D model files available for planlauf/Terrain users. Users of other software (such as Blender or Adobe Photoshop 2020) can use the files found in the Sketchfab folders.

3D models of Latvian hillforts, created from open-access LIDAR data on the LĢIA website.

Folder "PlanlaufTerrain_mobile" contain ready-made map files that can be loaded into free planlauf/Terain mobile application and mark objects on the spot.

In the Planlauf folders you can also find photos of 3D models in .jpg format. If you need to change something in the 3D model (for example, add additional or remove existing tags), you can safely write to info@latvijas-pilskalni.lv.

In the folders "Three.js" there is a .zip file with a .html file, which contains a 3D model generated using the open library threejs.org The model can be freely viewed on a local computer with the help of an web browser.

3D models of the hillforts are available online in rotatable form on the website sketchfab.com.

Some hillforts have photos of hillfort models made using the app Aerialod @ ephtracy.

Hillforts photo folders contain photos of hillforts that are free to use. Photos are sorted by author folders.

The XML folder contains data exchange files that can be used to import information into your projects.


/Pilskalnu_3D_modelji/Lietuva/Aukstaitija/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
--
-April 17, 2024
-December 31, 2023
-October 15, 2023
-March 19, 2024
-March 30, 2024
-December 16, 2023
-October 15, 2023
-October 15, 2023
-December 25, 2023
-December 13, 2023
-March 3, 2024
-October 15, 2023
-December 15, 2023
-April 14, 2024
-March 8, 2024
-March 14, 2024
-March 13, 2024
-December 30, 2023
-December 14, 2023
-October 15, 2023
-December 3, 2023
-December 3, 2023
-December 25, 2023
-December 11, 2023
-April 19, 2024
-April 19, 2024
-April 20, 2024
-October 15, 2023
-May 20, 2024
-March 6, 2024
-November 27, 2023
-November 12, 2023
-December 27, 2023
-April 17, 2024
-October 15, 2023
-March 31, 2024
-March 28, 2024
-March 23, 2024
-December 3, 2023
-December 3, 2023
-May 17, 2024
-March 6, 2024
-March 30, 2024
-November 15, 2023
-November 19, 2023
-March 7, 2024
-March 23, 2024
-March 14, 2024
-March 30, 2024
-December 14, 2023
-December 16, 2023
-December 11, 2023
-March 24, 2024
-October 15, 2023
-December 31, 2023
-November 13, 2023
-May 15, 2024
-December 17, 2023
-March 15, 2024
-March 19, 2024
-April 16, 2024
-June 9, 2024
-January 1, 2024
-March 28, 2024
-November 29, 2023
-May 13, 2024
-April 26, 2024
-October 14, 2023
-March 2, 2024
-April 4, 2024
-October 14, 2023
-October 14, 2023
-December 9, 2023
-April 18, 2024
-March 3, 2024
-March 5, 2024
-May 14, 2024
-March 27, 2024
-March 11, 2024
-November 29, 2023
-December 10, 2023
-October 14, 2023
-April 4, 2024
-November 26, 2023
-November 20, 2023
-November 19, 2023
-April 7, 2024
-December 1, 2023
-April 25, 2024
-March 26, 2024
-December 15, 2023
-October 14, 2023
-December 3, 2023
-March 28, 2024
-March 23, 2024
-November 27, 2023
-May 20, 2024
-March 19, 2024
-May 17, 2024
-March 3, 2024
-March 20, 2024
-December 13, 2023
-April 18, 2024
-November 15, 2023
-December 11, 2023
-December 14, 2023
-October 14, 2023
-April 19, 2024
-November 28, 2023
-March 19, 2024
-April 2, 2024
-November 16, 2023
-March 23, 2024
-December 10, 2023
-December 3, 2023
-January 1, 2024
-March 31, 2024
-March 30, 2024
-April 14, 2024
-April 14, 2024
-December 22, 2023
-December 30, 2023
-November 14, 2023
-March 23, 2024
-March 27, 2024
-October 14, 2023
-December 11, 2023
-December 14, 2023
-November 15, 2023
-December 10, 2023
-November 27, 2023
-March 19, 2024
-March 13, 2024
-March 25, 2024
-April 14, 2024
-December 3, 2023
-April 20, 2024
-March 23, 2024
-December 10, 2023
-December 15, 2023
-October 14, 2023
-November 12, 2023
-October 14, 2023
-October 14, 2023
-November 26, 2023
-March 30, 2024
-March 15, 2024
-November 20, 2023
-October 14, 2023
-March 5, 2024
-December 15, 2023
-December 9, 2023
-November 19, 2023
-May 12, 2024
-March 11, 2024
-December 13, 2023
-April 4, 2024
-December 3, 2023
-October 14, 2023
-December 31, 2023
-December 14, 2023
-March 25, 2024
-November 12, 2023
-December 11, 2023
-December 14, 2023
-December 16, 2023
-December 17, 2023
-December 31, 2023
-November 22, 2023
-March 13, 2024
-March 30, 2024
-April 13, 2024
-November 28, 2023
-October 14, 2023
-December 16, 2023
-December 17, 2023
-December 9, 2023
-March 3, 2024
-April 7, 2024
-April 14, 2024
-March 1, 2024
-April 22, 2024
-May 11, 2024
-April 15, 2024
-April 18, 2024
-December 1, 2023
-April 5, 2024
-November 13, 2023
-December 3, 2023
-December 16, 2023
-December 16, 2023
-May 12, 2024
-April 13, 2024
-December 15, 2023
-December 13, 2023
-March 13, 2024
-November 29, 2023
-April 24, 2024
-May 17, 2024
-April 18, 2024
-November 15, 2023
-March 3, 2024
-October 14, 2023
-October 14, 2023
-December 13, 2023
-December 12, 2023
-October 14, 2023
-November 15, 2023
-December 14, 2023
-December 19, 2023
-December 11, 2023
-December 10, 2023
-March 3, 2024
-December 6, 2023
-November 27, 2023
-November 12, 2023
-May 15, 2024